DATABÁZE A OPRÁVNĚNÍ

Databáze a oprávnění v redakčním systému WordPress.


Jak je vše propojeno na webu s použitím redakčního systému WordPress

K tomu aby mohl web fungovat, musí být redakční systém propojen s databázi do které je automaticky ukládán veškerý obsah webu. Pro WordPress je potřebná databáze MySQL. Vytvoření databáze je nutné provést ještě před instalací redakčního systému WordPress. Propojení redakčního systému s databází se provádí v průběhu instalace. Bez databáze web nebude fungovat.

Redakční systém je v rámci prvotní instalace nahrán na webhosting a propojen s databázi. Po prvotním spuštění webu a přihlášení do redakčního sytému je potřeba provést prvotní nastavení a následně doinstalovat šablony a pluginy. Pluginy i šablony jsou v rámci instalace, která se provádí přes redakční rozhraní nahrávány také na webhosting.

V rámci přidávání obsahu je naprostá většina obsahu zapisována do databáze. Výjimkou jsou soubory (obrázky, multimediální soubory, soubory ke stažení apod.), které jsou podobně jako šablony a pluginy nahrávány na webhosting. O vzájemné propojení a spoluprací všech součástí a prvků včetně obsahu a souborů se stará redakční systém.

S redakčním systémem pracují uživatelé, kteří mají různé úrovně oprávnění:

administrátor - má veškerá oprávnění pro práci s redakčním systémem včetně nastavení, instalace šablon a pluginů a přidávání dalších uživatelů

šéfredaktor - má pouze oprávnění vztahující se k obsahu a to včetně zveřejňování přidaného obsahu

redaktor - má pouze oprávnění vztahující se k obsahu webu bez oprávnění přidaný obsah zveřejňovat

spolupracovník - má pouze oprávnění přidávat obsah a vidí pouze obsah, který sám přidal

návštěvník - má nejnižší oprávnění, které se definuje v rámci nastavení (vkládat komentáře, číst uzavřené části obsahu, apod.)

„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich